+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.com

KAKO BOŠNJACI VIDE SEBE : PROMOVISAN ČASOPIS „BOŠNJAČKA RIJEČ“

Vijesti o dnevno političkim događajima sa kratkim vijekom trajanja ostaće deo stare uređivačke koncepcije.

Časopis “Bošnjačka riječ” koje se nedavo pojavio iz štampe kao četvorobroj ima tendenciju da postane stručni i naučni časopis koji je objavljivati radove referentnih bošnjačkih stručnjaka, književnika, istraživača i naučnih radnika sa teritorije novopazarskog sandžaka i Srbije.
Časopis u izdanju Centra za bošnjačke studije izlazi pred čitaoce već 11 godina a poslednja sveska u kojoj se nalaze brojevi od 36 – 39 postavlja granicu između ranije i nove koncepcije u smislu uređivačke politike. Vijesti o dnevno političkim događajima sa kratkim vijekom trajanja i interesovanja ostaće deo stare uređivačke koncepcije a okosnicu časopisa činiće isključivo teme koje se odnose na postojanje Bošnjaka kroz istoriju, njihovo prisustvo u kulturi i tradiciji nekada i danas, predstavljanje istaknutih Bošnjaka, prevodi književnih i stručnih dijela i studija važnih za Bošnjake:

„To je časopis za kulturnu platformu Bošnjaka u Srbiji. Časopis kojim Bošnjaci žele da se predstave na način kako oni vide sebe a ne onako kako ih doživljavaju i vide drugi. Budući da živimo u multietničkom društvu ovo je način da dominantna, srpska pravoslavna kultura, vidi Bošnjake na novi način, kroz njihovo predstavljanja sebe samih, svoje književnosti, prošlosti, identiteta, stavova… jer je normalno da o istom događaju Srbi i Bošnjaci neće imati i nemaju isti stav“ rekao je na promociji docent doktor Sead Šemsović, predstavljajući časopis kao godišnjak sa četiri broja.

O značaju časopisa Bošnjačka riječ su govorili Esad Džudžo, dr Redžep Škrijelj u ime osnivača i izdavača koji su rekli da je i država Srbija finansijski podržala njegovo izlaženje i koncepciju dok je Almir Mehonić, urednik časopisa „Divan“ koji pod pokroviteljstvom EU izlazi u Luksemburgu, takođe kao glasilo bošnjačke manjine govorio o časopisima koje su, kroz istoriju, izdavala razna udruženja u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Časopsi „Bošnjačka riječ“ uskoro će moći da se nadju u svim bibliotekama na teritoriji sandžačkih opština i šire kao periodika koja bi trebalo da bude inspiracija i podstrek za naučno istraživačku delatnost, kulturu i stvaralaštvo Bošnjaka.

Tekst preuzet sa sajta lista Polimlje >>

Fotogalerija >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...