+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Usluge

Pozajmica građe

Član Biblioteke može odjednom pozajmiti 2 jedinice građe na 15 dana. Rok vraćanja može se jednom produžiti za 10 dana za sve knjige osim školske lektire i knjiga koje su na popisu rezervacije. Produženje se obavlja lično ili telefonom.

Građa referensne zbirke, zavičani fond, deo fonda serijskih publikacija, kao i posebne zbirke i kolekcije koriste se isključivo u Biblioteci.

Rezervacija građe

Naslov koji trenutno nije u Biblioteci može se rezervisati lično, telefonom, putem mejla ili servisa Moja biblioteka. O prispeću rezervisane knjige korisnici se obaveštavaju telefonom. Rok za preuzimanje knjige je 2 dana.

Međubibliotečka pozajmica

Putem međubibliotečke pozajmice korisnik može nabaviti građu iz  fondova drugih biblioteka.

Cena usluge zavisi od tipa publikacije, troškova poštarine i od cene po kojoj se naplaćuje ova usluga kod biblioteke od koje se publikacija naručuje.

Referalne usluge

Referalne usluge podrazumevaju pružanje pomoći korisnicima pri pisanju seminarskih, maturskih, diplomskih, master i ostalih stručnih radova kroz upućivanje na relevantne izvore informacija i literaturu. Usluga obuhvata pretraživanje lokalnog i uzajamnog elektronskog kataloga biblioteke, pretraživanje SCIndeksa, KoBSON-a, izradu bibliografskih popisa na određenu temu.

Zbog složenosti pretraživanja, uslugu je potrebno blagovremeno zatražiti – lično u Biblioteci, telefonom ili mejlom.

Čitaonica

U okviru čitaonice mogu se koristiti publikacije fondova Biblioteke. Čitaoci imaju pravo da koriste i lične publikacije uz dozvolu bibliotekara.

Elektronska čitaonica i internet

U okviru elektronske čitaonice korisnicima je omogućeno besplatno korišćenje multimedijalne građe iz fonda biblioteke, pretraživanje interneta u svrhu istraživačkog, informativnog i edukativnog rada, pristup servisu KoBSON,  Medijskoj arhivi EBART.

Korisnici u biblioteci mogu upotrebljavati vlastite računare i koristiti bežični internet.

(Pravilnik o korišćenju interneta – dokument u pravnim aktima bibl)

Kopiranje, skeniranje i štampanje

Delovi monografskih i serijskih publikacija iz fonda Biblioteke mogu se kopirati ili skenirati po cenama utvrđenim cenovnikom. Štampanje različitih sadržaja takođe se naplaćuje prema utvrđenim cenama.

Loading...