+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Адресар запослених

В. Д. директора

Звонко Мандић
тел. 033 712 960
електронска пошта: info@biblioteka-prijepolje.rs

Позајмно одељење за одрасле

Опште одељење
Садета Мезилџић, књижничар
тел. 033 712 960
електронска пошта: info@biblioteka-prijepolje.rs

Позајмно одељење за одрасле;

Одељење стручне књиге и међубиблиотечка позајмица
Нермина Дуран, библиотекар
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.rs

Позајмно одељење за одрасле

Oбрадa и заштитa библиотечке грађе
Марија Стиковић, библиотекар-информатичар
тел. 033 712 960
електронска пошта:
marija.stikovic@gmail.com; info@biblioteka-prijepolje.rs

Дечије одељење

Ћамила Тумбул, виши књижничар
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.rs

Завичајно одељење

Одељење посебних фондова и периодике
Хадија Кријешторац, библиотекар-саветник
тел. 033 712 960
моб. 063 89 31 947
електронска пошта: hadijakrijestorac@gmail.com

Огранак „Стеван Томовић“

Бродарево
Џемила Ровчанин, виши књижничар
тел. 033 777 350
електронска пошта: info@biblioteka-prijepolje.rs

Инфобус

Армина Јоновић, библиотекар
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.rs

Инфобус

Предраг Дуловић, књижничар
тел. 033 712 960
моб. 064 454 8840
електронска пошта: nakijadi@gmail.com

Рачуноводство

Лејла Башовић
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.rs

Општи послови

Самира Кријешторац
тел. 033 712 960
електронска пошта:
info@biblioteka-prijepolje.rs

Loading...