+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Дигитална библиотека

Дигитална библиотека завичаја настала је са циљем да се омогући што шира доступност писаном и на други начин ствараном културном наслеђу Пријепоља и околине.  Представља изузетно значајан ресурс за истраживаче који се баве пријепољским крајем и широм околином.

Формирана је 2017 и 2018 године, а чине је колекције књига, новина и часописа, рукописа, фото-грађе. За сада броји преко 1400 дигиталних објеката.

Нарочита пажња поклоњена је дигитализацији штампе као свеобухватном и аутентичаном извору информација о овом крају – дигитализовани су бројеви листа Санџак (1932-1935), Рашка (1935-1936), Нови Санџак (1937-1938), листа Полимље / Глас Полимља.

Колекција књига садржи монографске публикације из свих области и периода везаних за пријепољски крај и шири простор, као и публикације аутора ширег завичајног простора.

Опремање и формирање Дигиталне библиотеке завичаја реализовано је кроз пројекат “Европа за културу, култура за Европу“ у оквиру Програма прекограничне сарадње Србије и Црне Горе.

Loading...