+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Завичајно одељење

Одељење завичајних, посебних фондова и периодике са читаоницом

Завичајни фонд чине књиге, часописи, новине и остали штампани и на други начин умножени материјал, а садржи изворе за познавање пријепољског (милешевског) краја, његових природних одлика, становништва, прошлости, културе, привреде, личности. Представља најважнију и најдоступнију базу података о локалној средини и важну спону са њом.

Завичајни фонд  се формирао ретроактивном набавком кроз сарадњу са другим институцијама и архивима, грађанима, научним и јавним радницима, штампаријама, истраживањем библиографија и сл. као и текућом набавком свих новоиздатих публикација, часописа, новина, аудио и видео грађе, клипинга, фотографија, плаката, географских карата, и другог материјала који по стандардима припада завичајном фонду.

Као посебне целине у Завичајном фонду се чувају легати Оливера Минића и Бранка Зејака, као и две поклон збирке – Мухамеда Челебића и Миодрага Драгише Радовића.

Loading...