+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Кобсон

Са рачунара у Библиотеци корисницима је омогућен бесплатан приступ сервису КоБСОН.

КоБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку) је услуга коју под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије обезбеђују библиотеке Србије, а која академској заједници омогућава приступ великом броју страних научних часописа, електронских књига, база сажетака и цитата.

Путем КоБСОН-а је доступно више од 35000 наслова страних часописа у пуном тексту, преко 90000 наслова књига и неколико индексираних база података (INIS, MathSciNet, Medline, SciFinder, Scopus, SCIndeks, Web of Science).

Такође, КоБСОН има за циљ промоцију научног публиковања истраживача који раде у Србији, тако што се прате њихови објављени радови који се реферишу у WoS-у и прати се цитираност тих радова на месечном нивоу.

Loading...