+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

МИКЦ Инфобус

Намењен је свим становницима пријепољске општине који због удаљености насеља и села у којима живе не могу да користе услуге Библиотеке. Инфобус настоји да што већем броју грађана омогући слободан приступ информацијама, знању и културним садржајима.

Поред позајмљивања библиотечке грађе у оквиру Инфобуса се реализују различити програми и радионице које промовишу друштво засновано на знању, континуирано образовање, поштовање људских права и културне различитости. Посебна пажња поклања се раду са децом и ученицима, који су најбројнији корисници услуга Инфобуса, и сарадњи са предшколским институцијама и школама.

Опремљен је савременом рачунарском и аудио-визуелном опремом.
Инфобус је као заједнички пројекат Библиотеке «Вук Караџић» и Народне библиотеке Србије почео са радом 2003. године.

Loading...