+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Правила коришћења Библиотеке

  • Корисник Библиотеке „Вук Караџић“ може бити сваки грађанин Републике Србије или страни држављанин који борави у Пријепољу.
  • Приликом уписа потребно је приложити личну карту или пасош.
  • Уписом у било које одељење или огранак Библиотеке стиче се чланство у све огранке или одељења и право на коришћење свих услуга и програма Библиотеке.
  • Корисник може позајмити две јединице библиотечке грађе на рок од 15 дана.
  • Рок враћања се може продужити једном на 10 дана за сву грађу осим оне која је на попису резервације. Продужење се обавља лично, телефоном или мејлом.
  • За библиотечку грађу која није враћена на време плаћају се пенали. Чланови који ни након треће опомене не врате грађу или не подмире обавезе губе право чланства, а Библиотека против њих може покренути судски поступак.
  • Грађа приручне (референсне) збирке, завичајни фонд и  фонд серијских публикација, као и друге посебне збирке користе се искључиво у просторијама Библиотеке.
  • Приступ интернету и коришћењу рачунара утврђен је посебним правилима. Корисници су дужни да библиотекару покажу чланску карту приликом пријављивања за рад у електронској читаоници.
Loading...