+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Услуге

Позајмица грађе

Члан Библиотеке може одједном позајмити 2 јединице грађе на 15 дана. Рок враћања може се једном продужити за 10 дана за све књиге осим школске лектире и књига које су на попису резервације. Продужење се обавља лично или телефоном.
Грађа референсне збирке, завичани фонд, део фонда серијских публикација, као и посебне збирке и колекције користе се искључиво у Библиотеци.

Резервација грађе

Наслов који тренутно није у Библиотеци може се резервисати лично, телефоном, путем мејла или сервиса Моја библиотека. О приспећу резервисане књиге корисници се обавештавају телефоном. Рок за преузимање књиге је 2 дана.

Међубиблиотечка позајмица

Путем међубиблиотечке позајмице корисник може набавити грађу из  фондова других библиотека.
Цена услуге зависи од типа публикације, трошкова поштарине и од цене по којој се наплаћује ова услуга код библиотеке од које се публикација наручује.

Рефералне услуге

Рефералне услуге подразумевају пружање помоћи корисницима при писању семинарских, матурских, дипломских, мастер и осталих стручних радова кроз упућивање на релевантне изворе информација и литературу. Услуга обухвата претраживање локалног и узајамног електронског каталога библиотеке, претраживање SCIndeksa, КоБСОН-а, израду библиографских пописа на одређену тему.
Због сложености претраживања, услугу је потребно благовремено затражити – лично у Библиотеци, телефоном или мејлом.

Читаоница

У оквиру читаонице могу се користити публикације фондова Библиотеке. Читаоци имају право да користе и личне публикације уз дозволу библиотекара.

Eлектронска читаоница и интернет

У оквиру електронске читаонице корисницима је омогућено бесплатно коришћење мултимедијалне грађе из фонда библиотеке, претраживање интернета у сврху истраживачког, информативног и едукативног рада, приступ сервису КоБСОН,  Медијској архиви ЕБАРТ.
Корисници у библиотеци могу употребљавати властите рачунаре и користити бежични интернет.
(Правилник о коришћењу интернета – документ у правним актима библ)

Копирање, скенирање и штампање

Делови монографских и серијских публикација из фонда Библиотеке могу се копирати или скенирати по ценама утврђеним ценовником. Штампање различитих садржаја такође се наплаћује према утврђеним ценама.

Loading...