+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Ценовник услуга

Чланарина

Годишња 400.00 дин

Месечна 150.00 дин

Породична 500.00 дин

Колективна 300.00 дин

Одељенска чланарина за ученике средњих школа 100.00 дин

Чланарина за кориснике Дечијег одељења је бесплатна.

Право на бесплатну чланарину имају следеће категорије корисника:

 

Пензионери

Незапослена лица са евиденције тржишта рада

Избегла и расељена лица

Корисници услуга социјалне и породично-правне заштите ЦСР Пријепоље

Корисници Огранка Бродарево

Корисници Инфобуса

Корисници Дечијег одељења

Услуге електронске читаонице

Услуге електронске читаонице су доступне у оквиру свих одељења и огранака

Коришћење рачунара

Коришћење рачунараје бесплатно за све чланове Библиотеке. Ограничено је на 1 сат дневно.

Скенирање

Скенирање делова монографских и серијских публикација из фонда Библиотеке је бесплатно за све чланове.

Штампање

Штампање материјала се у свим одељењима и огранцима Библиотеке наплаћује по следећим ценама:

Текст     5.00 дин
Текст и слика  15.00 дин
Слика А4  20.00 дин

Фотокопирање

Једнострано А4 5.00 дин
Двострано А4  8.00 дин

 

Цене осталих услуга (сва одељења и огранци)

Изгубљена чланска карта 200.00 дин

Задржавање позајмљене грађе преко 15 дана

  • За сваки месец преко одређеног рока 50 дин
  • Надокнада у књигама у договору са библиотекаром

Оштећена или изгубљена књига

  • Надокнађује се истом књигом
  • Плаћа у бруто износу тржишне вредности књиге
  • Надокнађује се другом књигом у договору са библиотекаром

Међубиблиотечка позајмица 200.00 дин

Loading...