+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОРН 09310000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.3/2015

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА23.06.2015. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА23.06.2015. г. у 12.15 часова
Позив за подношење понуде 3-2015
Конкурсна документација 3-2015
Обавештење о закљученом уговору 3-2015
Loading...