+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

НАБАВКА ЕЛЕКТИРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 01/2018

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА30.03.2018. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА30.03.2018. г. у 12.15 часова
Позив за подношење понуде 1-2018
Конкурсна документација 1-2018
Одлука о додели уговора 1-2018
Обавештење о закљученом уговору 1-2018
Loading...