+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Студијска посета институцијама Европске уније у Бриселу (27. – 30. март 2017. године.)

Библиотека “Вук Караџић“ је чланица мреже „ЕУТЕКА – ЕУ у вашој библиотеци“ од почетка реализације овог програма, 2014. године.

*ЕУТЕКА је мрежа јавних библиотека широм Србије које својим посетиоцима нуде публикације и информације о Европској унији. Ову иницијативу су 2014. године заједно подржали: Делегација Европске уније у Републици Србији, Министарство културе и информисања Владе Републике Србије, Народна библиотека Србије и Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије.

Ове године у оквиру Пројекта „ Студијска посета институцијама Европске уније у Бриселу”, првом таквом који је организовала и финансирала Европска унија (ЕУ), путем конкурса за библиотекаре, члан тима од 12 изабраних библиотекара била сам и ја – Хадија Кријешторац, дипл. библиотекар саветник у Библиотеци “Вук Караџић” Пријепоље.

Програм студијског путовања састојао из три дела: Рад на образовној платформи и једнодневна обука пре путовања; Спровођење студијског путовања; Дисеминација резултата студијске посете. 
Рад на образовној платформи са учесницима студијског боравка, реализовала је Београдска отворена школа у својим просторијама, 26. априла 2017. године.
Током посете Бриселу, првог дана, 27. априла, реализована је посета Европском парламентуи Генералном директорату за услуге парламентарног истраживања (Directorate – General for Parliamentary Research Services).
Библиотекари су кроз презентације и предавања упознати са најбитнијим принципима рада ЕП и Генералног директората.
Осим истраживања и анализа, Генерални директорат је одговоран и за библиотеку.

Библиотека ЕП је основана 1953. године. Главне просторије се налазе у Бриселу а огранци у Луксембургу и Страсбуру. Библиотека пружа широк спектар услуга члановима појединачно и Европском парламенту у целини. Радне собе / читаонице са свом пратећом ИТ омогућавају приступ вестима и базама података. Фондове чине штампане и дигиталне публикације / базе. Сви ЕП документи од 2001. године су доступни јавности кроз –ЕП регистар докумената).

ЕПРС врши истраживања кроз документацију рада ЕП на захтеве парламентараца, припрема дубинске анализе, за доступност припрема изводе из говора, белешки, брифинга. Често су захтеви специфични од земље до земље, од теме до теме. Објављује TINK TANK ревију која даје увид у унутрашњи рад непосредно изабраних институција ЕУ.

Такође је важан Историјски архив у Европском парламенту који чува службене јавне исправе парламента и друге архивске грађе, која датира из 1952. године. Документи су доступни јавности и истраживачима. Сви грађани ЕУ имају право да затраже информације о активностима парламента и разчичитим аспектима која се тичу рада ЕП и ЕУ уопште. Све комуникације се одвијају преко развијених онлине комуникацијских сервиса – дигиталне базе и дигитални приступ базама. Одговарају увек и брзо.

Другог дана студијског боравка, 28. Априла, група библиотекара је посетила Европску комисију као најважнију извршну институција ЕУ.

За библиотекаре је професионално био интересантан рад Библиотеке и истраживачког центра ЕК(Research Service).

Библиотека поседује збирке штампаних и електронских материјала Европске комисије. Већина је доступна online: full-text чланака, e-књиге и базе података (ECLAS базе података), док Transparency Registar омогућава грађанима директан приступ информацијама о томе ко утиче на процес доношења одлука у ЕУ. Библиотека i E-ресурс Центар важан су извор информација о ЕУ политикама. Читаонице су отворене за особље ЕУ као и за спољне посетиоце специјализоване за послове ЕУ (као што су студенти, академско особље и државни службеници из држава чланица). Јавност може преко online каталога (који обухвата властите ресурсе плус милионе онлине у пуном тексту чланка) да користи садржаје. Find-ER пружа приступ електронским публикацијама. *Find-er је алат за претраживање више библиотечких ресурса у једном интерфејсу.

У згради ЕК, изложен је Факсимил Римског уговора о Оснивању Европске економске заједнице, 1957. године.

Тог другог дана, група библиотекара “Еутека…” посетила је Савет ЕУ (Веће министара) (European Council).
Библиотекаре су компетентне особе упознале са радом Савета министара ЕУ, а посебно са радом Библиотеке Савета ЕУ (Library Council of the EU). Добијене су информације да: база података садржи око: 100.000 монографских публикација, 26.000 чланака – наслова, 110 база података, 5.000 електронских часописа, велики број речника, енциклопедија, годишњака итд. на свим језицима чланица ЕУ, као и најновија издања часописа и новина из земаља чланица ЕУ. Велики број материјала је доступан и де вису у читаоници Савета.

Информационо-документациони сервис Савета министара ЕУ, Е-РЕСУРС–Центар има своја Правила коришћења фондова:
Захтеве подносе библиотеке (установе) а не појединац. Појединац који жели да користи грађу е-ресурс Центра треба да се обрати својој библиотеци која ће за њега потражити и посудити материјале.Већина књига може да се позајмљује ван библиотеке. Периодика не може бити позајмљена. Библиотека може доставити копије чланака из периодике (у складу са законом о ауторским и правима лиценцирања). Е-књиге не могу бити позајмљене због ограничења лиценцирања. Библиотека и Е-Ресурс Центар прихватају захтеве послате путем e-maila. 

Материјал позајмљен из библиотеке генерално има максимални период задржавања од шест недеља. Библиотека и Е-Ресурс Центар прихвата само плаћање поштарине с ИФЛА-ваучером.

Трећег дана, 29. априла, библиотекари су посетили Библиотеку Solvay која заправо едукативни, културни, научни, конференцијски простор. Чувено здање, изврсна архитектура, место где је смештена, све је фасцинантно везано за ову, само у називу библиотеку.
Библиотека је стара и позната место у Бриселу. Налази се у Леополд Парку, близу Европском парламенту, природњачког музеја и разних белгијских научних института- природњачких. Изграђена је 1902. по идеји финансијера и власника зграде, белгијског индустријалца Ernesta Solvaya, као Институт за социологију Универзитета у Бриселу. Састоји се од велике “читаонице” која је окружене са учионицама и галеријама. Има архитектонски савршено урађену терасу с погледом на Леополд Парк, која је веома лепо место за пријеме. Мењала је кроз време своје функције, а заправо никада није била библиотека, сем у називу.

Трећег дана у програм посете била је посета организацији Јавне библиотеке Програм 2020
(Projekat Public Librari 2020). Информисани смо са мисијом и активностима организације која обједињује широк покрет на простору ЕУ у области библиотека. Општи циљ програма Јавних библиотека 2020 (PL2020) је да се подигне свест о важности јавних библиотека као модерних чворишта учења блиских грађанима за области: социјалне укључености, дигиталне инклузије и доживотног учења. 

Организацију чини сарадничка мрежа од 65.000 јавних библиотека унутар ЕУ које удружено лобирају за пројекте и подрушку од стране ЕУ институција библиотекама. (http://www.publiclibraries2020.eu/). Пример једне активности – са сајта:
*Расправа у Европском парламенту у Стразбуру, 15. марта | Мар 1 2017 – 15:45
Преко 100 милиона корисника библиотеке у ЕУ и библиотеке заинтересовано за реформу – ауторска права / copiright за библиотеке – 

Библиотекари из Србије, у оквиру овог студијског боравка посетили су и Делегацију Мисије Републике Србије при ЕУ. Са члановима Делегације су разменили утиске о боравку у Бриселу, а посебно су се интересовали о стању преговарачког процеса И пута Србије ка интеграцијама у ЕУ.

Библиотекари су посетили једну јавну библиотеку (Мунтпунт) у Бриселу.

Библиотека је отворена 2014. године, изградња коштала 22 милиона евра. Има 6 спратова, сваки спрат је друге боје. Сваки спрат има свој читаонички простор, главна читаоница има 90 места, 60 компјутера у читаоници (одвојена стаклом) – ту се једино очекује тишина. У библиотеци се осим стандардних библиотечких услуга одвијају и најразличитији аниматорско-креативни, културни и други догађаји. 

По повратку из Брисела, 31. марта, у канцеларији Делегације ЕУ у Србији, библиотекари су разменили прве утиске и договорили се да свако на свој начин кроз “ЕУТЕКУ” а и као грађани, шири информације о иснтитуцијама ЕУ и предностима које чланство у ЕУ доноси у квалитету живљења.

Ова посета, у потпуности је испунила своје циљеве и своју мисију. Пуно драгоцених стручних, културолошких, системских информација је пружено нама као посетиоцима. 
Сигурна сам да ће, сваки од нас учесника овог студијског боравка институцијам ЕУ, бити за нас подстрек да учествујемо И кроз пројекте И као грађана на подизању јавне свести, знања и разумевања о процесу преговора Републике Србије са ЕУ и активностима Делегације ЕУ у Србији, као и о техничким импликацијама процеса приступања Србије ЕУ, и побољшању квалитета информација око приступања и интеграције Србије у ЕУ. 

Хадија Кријешторац, дипл. библиотекар саветник Библиотеци “Вук Караџић” Пријепоље.

Фотогалерија >>

Loading...