+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (ОРН 22113000) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 04/2018

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА28.11.2018. г. до 10.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА28.11.2018. г. у 10.15 часова

Позив за подношење понуда 4-2018
Конкурсна документација 4-2018

Одлука о додели уговора 4-2018
Обавештење о закљученом уговору 4-2018

Loading...