+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Јавне набавке: Јавна набавка бр. 4/2018 : позив за подношење понуда и конкурсна документација

НАЗИВ НАБАВКЕ:ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (ОРН 22113000) 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/2018
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
28.11.2018. г. до 10.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА28.11.2018. г. у 10.15 часова

<><>

Позив за подношење понуда 4-2018
Конкурсна документација 4-2018

Одлука о додели уговора 4-2018

Обавештење о закљученом уговору 4-2018

НАЗИВ НАБАВКЕ:ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (ОРН 22113000) 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/2018
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
12.10.2018. г. до 11.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА12.10.2018. г. у 11.15 часова
Позив за подношење понуда 3-2018
Конкурсна документација 3-2018

Одлука о додели уговора ЈН 3-2018

Извештај о стручној оцени понуда ЈН 3-2018

Обавештење о закљученом уговору. Партија 2. ЈН 3-2018

Обавештење о закљученом уговору. Партија 1. ЈН 3-2018

НАЗИВ НАБАВКЕ:ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (OРН 22113000) 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2018
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
05.04.2018. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА05.04.2018. г. у 12.15 часова

<><>

Позив за подношење понуда 2-2018
Конкурсна документација 2-2018

Одлука о додели уговора 2-2018

Обавештење о закљученом уговору. Партија 2 ЈН 2-2018

Обавештење о закљученом уговору. Партија 3 ЈН 2-2018

Обавештење о закљученом уговору. Партија 1 ЈН 1-2018

Извештај о стручној оцени понуда 2-2018

НАЗИВ НАБАВКЕ:

НАБАВКА ЕЛЕКТИРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр. 01/2018
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
30.03.2018. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА30.03.2018. г. у 12.15 часова
Позив за подношење понуде 1-2018
Конкурсна документација 1-2018

Одлука о додели уговора 1-2018

Обавештење о закљученом уговору 1-2018

План јавних набавки за 2018. годину


НАЗИВ НАБАВКЕ:ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (OРН 22113000) 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/2017
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
28.11.2017. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА28.11.2017. г. у 12.15 часова

<><>

Позив за подношење понуде 4-2017
Конкурсна документација 4-2017
Извештај о стручној оцени понуда 4-2017
Одлука о додели уговора 4-2017
Обавештење о закљученом уговору. Партија 1 ЈН 4-2017
Обавештење о закљученом уговору. Партија 2 ЈН 4-2017

НАЗИВ НАБАВКЕ:ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/2017
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
10.10.2017. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА10.10.2017. г. u 12.15 часова

<><>

Позив за подношење понуде 3-2017
Конкурсна документација 3-2017
Извештај о стручној оцени понуда 3-2017
Одлука о додели уговора 3-2017
Обавештење о закљученом уговору, партија 1 ЈН 3-2017 3-2017
Обавештење о закљученом уговору, партија 2 ЈН 3-2017 3-2017

НАЗИВ НАБАВКЕ:

НАБАВКА ЕЛЕКТИРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

br. 02/2017
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
01.06.2017. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА01.06.2017. г. у 12.15 часова

<><>

Позив за подношење понуде 2-2017
Конкурсна документација 2-2017
Извештај о стручној оцени понуда ЈНМВ 2-2017
Одлука о додели уговора ЈНМВ 2-2017

Уговор ЈНМВ 2-2017
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2-2017

НАЗИВ НАБАВКЕ:ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2017
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
04.04.2017. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА04.04.2017. г. u 12.15 часова

<><>

Позив за подношење понуде 1-2017
Конкурсна документација 1-2017

Одлука о додели уговора 1-2017

Обавештење о закљученом уговору. Партија 1, 1-2017

Обавештење о закљученом уговору. Партија 2,1-2017

Обавештење о закљученом уговору. Партија 3, 2-2017

НАЗИВ НАБАВКЕ:ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/2016
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
16.11.2016. г. до 14.30 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА16.11.2016. г. u 15.00 часова

<><>

Позив за подношење понуде 4-2016
Конкурсна документација 4-2016
Одлука о додели Уговора ЈНМВ 4-2016
Обавештење о закљученом уговору ЈН 4/2016 партија 2
Обавештење о закљученом уговору ЈН 4/2016 партија 1

НАЗИВ НАБАВКЕ:ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/2016
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
19.08.2016. г. до 14.30 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА19.08.2016. г. у 15.00 часова
Позив за подношење понуде 3-2016
Конкурсна документација 3-2016
Одлука о додели уговора 3-2016
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-3-2016 партија 1
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-3-2016 партија 2


НАЗИВ НАБАВКЕ:

НАБАВКА ЕЛЕКТИРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

br. 02/2016
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
30.05.2016. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА30.05.2016. г. у 12.15 часова

<><>

Позив за подношење понуде 2-2016
Конкурсна документација 2-2016
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 2-2016НАЗИВ НАБАВКЕ:ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2016
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
12.04.2016. г. до 14.30 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА12.04.2016. г. у 15.00 часова
Позив за подношење понуде 1-2016
Конкурсна документација 1-2016
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 1


НАЗИВ НАБАВКЕ:ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2015
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
07.12.2015. г. до 14.30 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА07.12.2015. г. у 15.00 часова
Позив за подношење понуде 5-2015
Конкурсна документација 5-2015
Одлука о додели уговора ЈНМВ 5-2015

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 5-2015


НАЗИВ НАБАВКЕ:ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.4/2015
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
20.11.2015. г. до 14.30 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА20.11.2015. г. у 15.00 часова
Позив за подношење понуде 4-2015
Конкурсна документација 4-2015
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 4-2015
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 4-2015


НАЗИВ НАБАВКЕ:НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОРН 09310000 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.3/2015
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
23.06.2015. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА23.06.2015. г. у 12.15 часова
Позив за подношење понуде 3-2015
Конкурсна документација 3-2015
Обавештење о закљученом уговору 3-2015НАЗИВ НАБАВКЕ:КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.2/2015
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
18.05.2015. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА18.05.2015. г. у 12.15 часова
Позив за подношење понуде 2-2015
Конкурсна документација 2-2015
Обавештење о закљученом уговору, партија 1, ЈН 2-2015
Обавештење о закљученом уговору, партија 2, ЈН 2-2015


НАЗИВ НАБАВКЕ:КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2015
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
19.02.2015. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА19.02.2015. g. u 12.15 časova
Позив за подношење понуде 1-2015
Конкурсна документација 1-2015
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

НАЗИВ НАБАВКЕ:КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2014
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
20.11.2014. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА20.11.2014. g. u 12.15 časova
Позив за подношење понуде 5-2014
Конкурсна документација 5-2014
Обавештење о закљученом уговору

НАЗИВ НАБАВКЕ:КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2014
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
PONUDA
21.10.2014. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА21.10.2014. g. u 12.15 časova
Позив за подношење понуде 4-2014
Конкурсна документација 4-2014
Обавештење о закљученом уговору

НАЗИВ НАБАВКЕ:КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2014
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
15.08.2014. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА15.08.2014. g. u 12.15 časova
Позив за подношење понуде 3-2014
Конкурсна документација 3-2014
Обавештење о закљученом уговору

НАЗИВ НАБАВКЕ:КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2014
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
30.07.2014. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА30.07.2014. g. u 12.15 časova
Позив за подношење понуде 2-2014 (preuzmite pdf)
Конкурсна документација 2-2014 (preuzmite pdf)

НАЗИВ НАБАВКЕ:КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2014
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДА
11.03.2014. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА11.03.2014. g. u 12.15 часова

pdf

Позив за подношење понуде 1-2014 (.PDF 824KB)

pdf

Конкурсна документација 1-2014 (.PDF 552KB)

Loading...