+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Јавна набавкa мале вредности бр. 02/19 – Набавка електричне енергије за потребе Библиотеке “Вук Караџић“ у Пријепољу

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА   25.03.2019. г. до 11.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА   25.03.2019. г. у 11.15 часова

Позив за подношење понуда ЈН 02-2019
Конкурсна документација ЈН 02-2019
Одлука о додели уговора ЈН 02-2019
Обавештење о закљученом уговору ЈН 02-2019


Loading...