+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Мале библиотеке у великом дијалогу за промене : XVI конференција БДС

Народна библиотека Србије, Београд, 12-13. децембар 2019.

Шеснаеста по реду конференција Библиотекарског друштва Србије настоји да отвори простор за дијалог о темама које се, пре свега, тичу малих или мањих библиотека, како би се пажња стручне јавности посветила овом бројном и разноликом сегменту библиотечко-информационе делатности.

Под малим библиотекама подразумевамо широки спектар установа и организација библиотечко-информационе делатности које до сада нису биле у фокусу конференција БДС: библиотеке са једним запосленим, специјалне библиотеке и библиотечко-информациони центри, библиотеке високошколских и научно-истраживачких институција, јавне библиотеке (мање градске и општинске библиотеке), школске библиотеке, итд.

Појам мале библиотеке у овом случају никако није ограничен величином књижног фонда, бројем запослених или читалаца библиотеке, већ је у функцији стављања у заједнички контекст дијалога великог броја организација које се баве пружањем библиотечко-информационих услуга, односно заштитом културног или научног наслеђа. Из тог разлога Библиотекарско друштво Србије позива све заинтересоване стручњаке, библиотекаре, истраживаче, студенте, да својим учешћем и радовима допринесу бољем сагледавању пословања и положаја малих библиотека, као и да покрену дијалог који ће омогућити стварање предуслова да се учине квалитативне промене, било кроз формалне оквире деловања институција или кроз неформалне начине као што су умрежавање и сарадња између појединаца.

Овогодишња конференција пружиће простор и време за све теме које настоје да прикажу позитивна искуства рада малих библиотека, као што су примери добре праксе, успешно реализовани пројекти, нетрадиционалне иницијативе које су резултирале квантитативним или квалитативним помацима у пракси, сарадња са колегама у земљи или иностранству која је довела до иновација у раду малих библиотека, итд. Зато смо заинтересовани да осим основне теме „Мале библиотеке у великом дијалогу за промене“ чујемо и сазнамо ново о следећим подтемама:

– Како мале библиотеке данас могу да одговоре на захтеве сутрашњице

– Мале библиотеке и велики подаци (Big Data)

– Ко су библиотекари XXI века: вештине управљања променама

– Три у један: радити у библиотеци са једним запосленим

– Стручне компетенције и нове вештине у малим библиотекама: организација рада, менаџмент времена, употреба апликација

– Међуинституционална и међусекторска сарадња која даје резултате

– Од проблема до решења: искуства малих библиотека

– Из друге перспективе: националне, универзитетске и матичне библиотеке према малим библиотекама

– Промена перцепције мале библиотеке у друштву знања XXI века: маркетинг, рекламирање, видљивост

Предложене подтеме само су један део могућих тема за радове и не треба да спутају креативан и проактиван приступ заинтересованих аутора. Библиотекарско друштво Србије отворено је и за предлоге панел-сесија које би објединиле неколико излагача са сродним темама.

У петак, 13. децембра, у оквиру сесије БИБЛИОТЕКА – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА, Хадија Кријешторац, библиотекар-саветник Библиотеке „Вук Караџић“ изложиће рад „Чаир“ – специјални органак библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље / „Чаир“ – специјални огранак Библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље

Програм конференције БДС —

Loading...