+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Male biblioteke u velikom dijalogu za promene : XVI konferencija BDS

Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 12-13. decembar 2019.

Šesnaesta po redu konferencija Bibliotekarskog društva Srbije nastoji da otvori prostor za dijalog o temama koje se, pre svega, tiču malih ili manjih biblioteka, kako bi se pažnja stručne javnosti posvetila ovom brojnom i raznolikom segmentu bibliotečko-informacione delatnosti.

Pod malim bibliotekama podrazumevamo široki spektar ustanova i organizacija bibliotečko-informacione delatnosti koje do sada nisu bile u fokusu konferencija BDS: biblioteke sa jednim zaposlenim, specijalne biblioteke i bibliotečko-informacioni centri, biblioteke visokoškolskih i naučno-istraživačkih institucija, javne biblioteke (manje gradske i opštinske biblioteke), školske biblioteke, itd.

Pojam male biblioteke u ovom slučaju nikako nije ograničen veličinom knjižnog fonda, brojem zaposlenih ili čitalaca biblioteke, već je u funkciji stavljanja u zajednički kontekst dijaloga velikog broja organizacija koje se bave pružanjem bibliotečko-informacionih usluga, odnosno zaštitom kulturnog ili naučnog nasleđa. Iz tog razloga Bibliotekarsko društvo Srbije poziva sve zainteresovane stručnjake, bibliotekare, istraživače, studente, da svojim učešćem i radovima doprinesu boljem sagledavanju poslovanja i položaja malih biblioteka, kao i da pokrenu dijalog koji će omogućiti stvaranje preduslova da se učine kvalitativne promene, bilo kroz formalne okvire delovanja institucija ili kroz neformalne načine kao što su umrežavanje i saradnja između pojedinaca.

Ovogodišnja konferencija pružiće prostor i vreme za sve teme koje nastoje da prikažu pozitivna iskustva rada malih biblioteka, kao što su primeri dobre prakse, uspešno realizovani projekti, netradicionalne inicijative koje su rezultirale kvantitativnim ili kvalitativnim pomacima u praksi, saradnja sa kolegama u zemlji ili inostranstvu koja je dovela do inovacija u radu malih biblioteka, itd. Zato smo zainteresovani da osim osnovne teme „Male biblioteke u velikom dijalogu za promene“ čujemo i saznamo novo o sledećim podtemama:

– Kako male biblioteke danas mogu da odgovore na zahteve sutrašnjice

– Male biblioteke i veliki podaci (Big Data)

– Ko su bibliotekari XXI veka: veštine upravljanja promenama

– Tri u jedan: raditi u biblioteci sa jednim zaposlenim

– Stručne kompetencije i nove veštine u malim bibliotekama: organizacija rada, menadžment vremena, upotreba aplikacija

– Međuinstitucionalna i međusektorska saradnja koja daje rezultate

– Od problema do rešenja: iskustva malih biblioteka

– Iz druge perspektive: nacionalne, univerzitetske i matične biblioteke prema malim bibliotekama

– Promena percepcije male biblioteke u društvu znanja XXI veka: marketing, reklamiranje, vidljivost Predložene podteme samo su jedan deo mogućih tema za radove i ne treba da sputaju kreativan i proaktivan pristup zainteresovanih autora. Bibliotekarsko društvo Srbije otvoreno je i za predloge panel-sesija koje bi objedinile nekoliko izlagača sa srodnim temama.

U petak, 13. decembra, u okviru sesije BIBLIOTEKA – KULTURNI CENTAR LOKALNIH ZAJEDNICA, Hadija Kriještorac, bibliotekar-savetnik Biblioteke “Vuk Karadžić” izložiće rad „Čair“ – specijalni organak biblioteke „Vuk Karadžić“ Prijepolje / „Čair“ – specijalni ogranak Biblioteke „Vuk Karadžić“ Prijepolje

Program konferencije BDS —

Loading...