+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Jавнa набавкa мале вредности бр. 02/20 – Набавка електричне енергије за потребе Библиотеке

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА   22.06.2020. г. до 11.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА   22.06.2020. г. у 11.15 часова

Позив за подношење понуда ЈН 02-2020
Конкурсна документација ЈН 02-2020
Одлука о додели уговора ЈН 02-2020

Loading...