+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Poziv za učešće na IX Okruglom stolu zavičajnih odeljenja : 30. jun 2023.

Biblioteka „Vuk Karadžić“ Prijepolјe organizuje
IX Okrugli sto zavičajnih odelјenja koji će se održati
30. juna 2023. godine.Tema:
PORTRET ZAVIČAJNOG ODELjENјA MOJE BIBLIOTEKE
(od začetaka do danas)Vašu biblioteku, vaše zavičajno odelјenje, pozivamo da učestvuje u radu bibliotečkog stručnog skupa

 • Cilј okruglog stola je da afirmiše bibliotečke zavičajne fondove; da pospeši njihove istraživačke aktivnosti kao i da doprinese savremenom pristupu sagledavanja zavičajnih fondova.
 • Radovi sa stručnog skupa biće štampani u Zbornik –  IX Okrugli sto zavičajnih odelјenja

Učesnici prijavlјuju
Pisani rad – uputstvo za pisani rad

 • do 10 strana
 • na samom početku, u gornjem levom uglu, navodi se ime i prezime autora, ustanova iz koje dolazi, mesto i e-adresa autora
 • sažetak dužine do 150 reči,
 • do 5 klјučnih reči,
 • Čikago stil bibliografskog citiranja,
 • Slobodan izbor pisma
 • Na skupu, rad prezentovati u Power Pointu (vreme izlaganja do 15 minuta).

Termini:

 • Molimo vas da učešće na skupu prijavite do 12. juna 2023. godine
 • Pisani rad poslati do 30. juna 2023. godine

Okrugli sto će se održati 30. juna (petak) 2023. godine u Biblioteci „Vuk Karadžić“ u Prijepolјu, sa početkom u 10.00 časova i trajaće do 16.00 časova

Poštovane koleginice i kolege, potrudićemo se da budemo dobri domaćini.

Napomena: Troškove puta i smeštaja snosi svaki učesnik-biblioteka za sebe.

Biblioteka „Vuk Karadžić“ u Prijepolјu, već devetu godinu zaredom organizuje tematski okrugli sto na koji poziva i okuplјa kolege zavičajnih odelјenja iz biblioteka (arhivi, muzeji) Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji žele da predstave resurse svojih zavičajnih zbirki i razmene iskustva.

Program uredila 
Hadija Kriještorac, dipl. komparativist i dipl. bibliotekar savetnik
Kontakt: e-mail: hadijakrijestorac@gmail.com  
Tel.  063 89 31 947, 033 712 960  

V. D. upravnica Biblioteke
Marija Svičević       

Prijepolјe, mart 2023.

PREUZMITE POZIVNO PISMO (PDF) —

Loading...