+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 5/2014

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 20.11.2014. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 20.11.2014. g. u 12.15 časova Позив за подношење понуде 5-2014Конкурсна документација 5-2014 Позив за подношење понуде 5-2014

КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 4/2014

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 21.10.2014. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 21.10.2014. g. u 12.15 časova Позив за подношење понуде 4-2014Конкурсна документација 4-2014 Обавештење о закљученом уговору

КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 3/2014

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 15.08.2014. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 15.08.2014. г. до 12.15 часова Позив за подношење понуде 3-2014Конкурсна документација 3-2014Обавештење о закљученом уговору

Loading...