+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 5/2015

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 07.12.2015. г. до 14.30 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 07.12.2015. г. у 15.00 часова Позив за подношење понуде 5-2015Конкурсна документација 5-2015Одлука о додели уговора ЈНМВ 5-2015Обавештење о закљученомRead More

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.4/2015

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 20.11.2015. г. до 14.30 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 20.11.2015. г. у 15.00 часова Позив за подношење понуде 4-2015Конкурсна документација 4-2015Одлука о додели уговора за ЈНМВ 4-2015Обавештење оRead More

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОРН 09310000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.3/2015

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 23.06.2015. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 23.06.2015. г. у 12.15 часова Позив за подношење понуде 3-2015Конкурсна документација 3-2015Обавештење о закљученом уговору 3-2015

КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.2/2015

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 18.05.2015. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 18.05.2015. г. у 12.15 часова Позив за подношење понуде 2-2015Конкурсна документација 2-2015Обавештење о закљученом уговору, партија 1, ЈН 2-2015ОбавештењеRead More

КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1/2015

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 19.02.2015. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 19.02.2015. g. u 12.15 časova Позив за подношење понуде 1-2015Конкурсна документација 1-2015Обавештење о закљученом уговору партија 1Обавештење о закљученомRead More

Loading...