+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 04/2016

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 16.11.2016. г. до 14.30 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 16.11.2016. г. u 15.00 часова Позив за подношење понуде 4-2016Конкурсна документација 4-2016Одлука о додели Уговора ЈНМВ 4-2016Обавештење о закљученомRead More

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 03/2016

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 19.08.2016. г. до 14.30 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 19.08.2016. г. у 15.00 часова Позив за подношење понуде 3-2016Конкурсна документација 3-2016Одлука о додели уговора 3-2016Обавештење о закљученом уговоруRead More

НАБАВКА ЕЛЕКТИРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/2016

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 30.05.2016. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 30.05.2016. г. у 12.15 часова Позив за подношење понуде 2-2016Конкурсна документација 2-2016Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 2-2016

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 01/2016

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 12.04.2016. г. до 14.30 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 12.04.2016. г. у 15.00 часова Позив за подношење понуде 1-2016Конкурсна документација 1-2016Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору, партијаRead More

Loading...