+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (OРН 22113000) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 04/2017

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 28.11.2017. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 28.11.2017. г. у 12.15 часова Позив за подношење понуде 4-2017Конкурсна документација 4-2017Извештај о стручној оцени понуда 4-2017Одлука о доделиRead More

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 03/2017

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 10.10.2017. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 10.10.2017. г. u 12.15 часова Позив за подношење понуде 3-2017Конкурсна документација 3-2017Извештај о стручној оцени понуда 3-2017Одлука о доделиRead More

НАБАВКА ЕЛЕКТИРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/2017

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 01.06.2017. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 01.06.2017. г. у 12.15 часова Позив за подношење понуде 2-2017Конкурсна документација 2-2017Извештај о стручној оцени понуда ЈНМВ 2-2017Одлука оRead More

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ОРН 22113000 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 01/2017

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 04.04.2017. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 04.04.2017. г. u 12.15 часова Позив за подношење понуде 1-2017Конкурсна документација 1-2017Одлука о додели уговора 1-2017Обавештење о закљученом уговору.Read More

Loading...