+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (ОРН 22113000) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 04/2018

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 28.11.2018. г. до 10.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 28.11.2018. г. у 10.15 часова Позив за подношење понуда 4-2018Конкурсна документација 4-2018 Одлука о додели уговора 4-2018 Обавештење оRead More

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (ОРН 22113000) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 03/2018

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 12.10.2018. г. до 11.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 12.10.2018. г. у 11.15 часова Позив за подношење понуда 3-2018Конкурсна документација 3-2018Одлука о додели уговора ЈН 3-2018Извештај о стручнојRead More

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (OРН 22113000) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/2018

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 05.04.2018. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 05.04.2018. г. у 12.15 часова Позив за подношење понуда 2-2018Конкурсна документација 2-2018Одлука о додели уговора 2-2018Обавештење о закљученом уговоруRead More

НАБАВКА ЕЛЕКТИРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 01/2018

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 30.03.2018. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 30.03.2018. г. у 12.15 часова Позив за подношење понуде 1-2018Конкурсна документација 1-2018Одлука о додели уговора 1-2018Обавештење о закљученом уговоруRead More

Loading...