+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Јавна набавка добара – Књиге за Библиотеку по партијама (ОРН 22113000) Јавна набавка мале вредности обликована у 3(три) партије бр. ЈНМВ 03/2019

  РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА   20.11.2019. год. до 12:00h   ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА   20.11.2019. год.  у 12:15h Позив за подношење понуда ЈН 03-2019Конкурсна документација ЈН 03-2019Одлука о доделиRead More

Јавна набавкa мале вредности бр. 02/19 – Набавка електричне енергије за потребе Библиотеке “Вук Караџић“ у Пријепољу

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА   25.03.2019. г. до 11.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА   25.03.2019. г. у 11.15 часова Позив за подношење понуда ЈН 02-2019Конкурсна документација ЈН 02-2019Одлука о доделиRead More

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ПО ПАРТИЈАМА (ОРН 22113000) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 01/2019

  РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА   25.03.2019. год. до 10:00h   ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА   25.03.2019. год.   у  10:15h Позив за подношење понуда ЈН 01-2019Конкурсна документација ЈН 01-2019Одлука о доделиRead More

Loading...