+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Jавнa набавкa мале вредности бр. 02/20 – Набавка електричне енергије за потребе Библиотеке “Вук Караџић“ у Пријепољу

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА   22.06.2020. г. до 11.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА   22.06.2020. г. у 11.15 часова Позив за подношење понуда ЈН 02-2020Конкурсна документација ЈН 02-2020 Одлука оRead More

Јавна набавка добара – Књиге за Библиотеку по партијама (ОРН 22113000) Јавна набавка мале вредности обликована у 3(три) партије бр. ЈНМВ 01/2020

  РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 17.03.2020. год. до 10:00h   ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 17.03.2020. год.  у 10:15h Позив за подношење понуда ЈН 01-2020Конкурсна документација ЈН 01-2020Одлука о додели уговора ЈНRead More

Loading...