+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Pretraživanje e-kataloga

Lokalni katalog Biblioteke „Vuk Karadžić“

Elektronski katalog sadrži bibliografske i kataloške podatke o građi koju biblioteka poseduje. Javno je dostupan preko interneta. Može se pretraživati na više načina, prema različitim parametrima. Nakon izbora pogotka, na ekranu se ispišu bibliografski podaci o izabranoj građi, a na kraju podaci o fondu.

Korisnici u katalogu mogu proveriti dostupnost pojedinačnih primeraka građe i rezervisati željenu građu putem servisa Moja biblioteka.

Detaljno uputstvo o tehnikama pretraživanja u lokalnom i uzajamnom katalogu dostupno je u okviru menija Pomoć u lokalnom katalogu.

Uzajamna bibliografsko-kataloška baza COBISS.SR

COBIB.SR je uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka koja predstavlja rezultat uzajamne katalogizacije srpskih biblioteka uključenih u sistem COBISS.SR. Sadrži bibliografske zapise o knjižnoj (monografske publikacije, serijske publikacije, članci) i neknjižnoj građi (CD-ovi, DVD-ovi i dr.).

Nakon izbora pogotka, na ekranu se ispišu bibliografski podaci o izabranoj građi, a na kraju spisak biblioteka koje u svom katalogu (lokalnoj bazi podataka) poseduju izabranu građu. Program omogućuje i privremeni prelazak u određenu lokalnu bazu podataka za koju se ispiše broj raspoloživih primeraka te podatak o tome da li je građa slobodna ili pozajmljena (ako je u biblioteci pozajmica automatizovana programskom opremom COBISS/Pozajmica).

mCOBISS Virtuelna biblioteka Srbije na mobilnim uređajima

Uzajamni i lokalni katalog Biblioteke može se pretraživati i preko mobilnih uređaja.  Za telefone i tablete koji rade na Android operativnom sistemu dostupna je besplatna mobilna aplikacija mCobiss (na ovom linku), a koja se može preuzeti na Google Play prodavnici (na ovom linku ).

mCOBISS omogućava:

 • pretraživanje građe
 • pregled pozajmljene građe i produženje roka pozajmice
 • rezervaciju građe, pregled i otkazivanje rezervacija
 • pregled istorije pozajmica
 • pregled dugova i ograničenja
 • primanje e-obaveštenja
 • pretraživanje/pregledanje informacija o bibliotekama
 • prikaz lokacije biblioteke na karti i smernice za put do izabrane biblioteke
 • izradu svog spiska omiljenih knjiga
 • očitavanje bar-kodova (ISBN i ISSN)
 • čuvanje korisničkih profila (omiljenih biblioteka i podataka za upis)
 • slanje informacija o građi

Preko aplikacije mCOBISS možete pretraživati i fond Biblioteke „Vuk Karadžić“ u Prijepolju. Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje aplikacije i mogućnosti koje ona nudi, molimo vas da se obratite bibliotekaru kako biste dobili svoju lozinku.

Loading...