+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

MIKC Infobus

Namenjen je svim stanovnicima prijepoljske opštine koji zbog udaljenosti naselja i sela u kojima žive ne mogu da koriste usluge Biblioteke. Infobus nastoji da što većem broju građana omogući slobodan pristup informacijama, znanju i kulturnim sadržajima.

 

Pored pozajmljivanja bibliotečke građe u okviru Infobusa se realizuju različiti programi i radionice koje promovišu društvo zasnovano na znanju, kontinuirano obrazovanje, poštovanje ljudskih prava i kulturne različitosti. Posebna pažnja poklanja se radu sa decom i učenicima, koji su najbrojniji korisnici usluga Infobusa, i saradnji sa predškolskim institucijama i školama.

Opremljen je savremenom računarskom i audio-vizuelnom opremom.

Infobus je kao zajednički projekat Biblioteke «Vuk Karadžić» i Narodne biblioteke Srbije počeo sa radom 2003. godine.

Loading...