+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Zavičajno odeljenje

Odeljenje zavičajnih, posebnih fondova i periodike sa čitaonicom

Zavičajni fond čine knjige, časopisi, novine i ostali štampani i na drugi način umnoženi materijal, a sadrži izvore za poznavanje prijepoljskog (mileševskog) kraja, njegovih prirodnih odlika, stanovništva, prošlosti, kulture, privrede, ličnosti. Predstavlja najvažniju i najdostupniju bazu podataka o lokalnoj sredini i važnu sponu sa njom.

Zavičajni fond  se formirao retroaktivnom nabavkom kroz saradnju sa drugim institucijama i arhivima, građanima, naučnim i javnim radnicima, štamparijama, istraživanjem bibliografija i sl. kao i tekućom nabavkom svih novoizdatih publikacija, časopisa, novina, audio i video građe, klipinga, fotografija, plakata, geografskih karata, i drugog materijala koji po standardima pripada zavičajnom fondu.

Kao posebne celine u Zavičajnom fondu se čuvaju legati Olivera Minića i Branka Zejaka, kao i dve poklon zbirke – Muhameda Čelebića i Miodraga Dragiše Radovića.

Loading...