+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

IN MEMORIAM: Др Муневера Хаџишеховић

Пријепољка, Муневера Хаџишеховић (1933–2023), доктор физичке хемије, свој радни век и научну каријеру (1960–1993), остварила је у Институту за нуклеарне науке „Борис Кидрич“ Винча.

Са колегама са Института, деценијама је радила на научним истраживањима, експериментима, студијама, мерењима, испитивањима, теренским истраживањима везаним за физичко–хемијски састав воде, а бавила се и посебном интердисциплинарном проблематиком изотопског састава подземних вода, нарочито геотермалних. Значајно поглавље у њеном научном раду је што је верификовала радиоактивне методе мерења изотопа јода, стронцијума, итријума, сумпора и тритијума. Аутор и коаутор је поглавља у научним монографијама међународног значаја, радови  су јој заступљени у селекционим зборницима, часописима (националног и међународног значаја).

Муневера Хаџишеховић је рођена у Пријепољу 13. децембра 1933. године (отац Ћамил био је занатлија, абаџија, а мајка Фатима (Куртовић) је прво била учитељица, а касније вероучитељица у Пријепољу.

Школске 1940/41. године полази у први разред основне школе, учитељица јој је била Лепа Минић, једна од трију сестара из угледне породице Минић из Пријепоља. Други разред је завршила 1942. године, на кратком курсу у Пријепољу. Те године, Пријепоље је већ било под италијанском управом. Крај рата 1945. дочекала је у засеоку села Ивање (Пријепоље), у чијој је основној школи, за три месеца, завршила са одличним успехом трећи и четврти разред основне школе код учитељице Дане Варагић.

У Пријепољу је завршила шест разреда гимназије, а седми разред, због малог броја ученика, није отваран, па се Муневера 1951. године уписала у седми разред Друге женске гимназије у Сарајеву коју је са одличним успехом завршила 1953. године.

На Природно-математички факултет Универзитета у Београду на Одсек физичке хемије, чији је шеф био Павле Савић, уписала се, као одличан ученик, 1953. без полагања пријемног испита. У току студија активно се дружила са другим пријепољским студентима.

Своју научну каријеру, Муневера Хаџишеховић је остварила у Институту за нуклеарне науке „Борис Кидрич“ Винча. У педагошкој каријери, често је била укључена у реализацију докторских теза, магистарских и дипломских радова (на ПМФ и Електротехничком факултету у Београду); учествовала је у писању једног универзитетског уџбеника, аутор је две врсте скрипти за потребе Школе ИБК на којој је повремено држала предавања у за обуку кадрова за рад са радиоактивним материјалима; писала је стручна упутстава везана за мерење и раздвајање радиоактивних гасова и других проблема из ове области; описала рентгенску анализу структуре уранових оксида на различитим металним електродама из брзе електролизе итд.

Била је ангажована као сарадник на Катедри за геохемију Рударско геолошког факултета у Београду и члан Савета Рударско-геолошког факултета у Београду, члан Југословенског друштва физичара, Југословенског друштва за заштиту од зрачења и придружени члан Америчког института за хемијско инжењерство.

Етапе у њеном научно–истраживачком ангажману су: Истраживач–самостални истраживач 1960–1978; Виши научни сарадник (еквивалент: ванредни професор универзитета) 1979–1991; Научни саветник (еквивалент: редовни професор универзитета) 1992–1993;

У Сједињеним Америчким Државама (1993–1994) са сарадницима Инстутута у Винчи сређивала резултате из пројеката и писала радове за међународне часописе; Период од 1994–2002. у Сједињеним Америчким Државама поред „налажења“ послова у струци, пише аутобиографску књигу под насловом „Муслиманка“.

Њен први посао, а ту ће провести готово цео радни век, од 1960. до 1993. био је у Институту за нуклеарне науке „Борис Кидрич“ Винча поред Београда (Лабораторија за физику), који је по оснивању био највећи научни Институт у Југославији.

У периоду 1960–1978. Муневера у Институту за нуклеарне науке „Борис Кидрич“ Винча ради као Истраживач–самостални истраживач.

ПОКЛОН ЗБИРКА У ЗАВИЧАЈНОМ ОДЕЉЕЊУ У ПРИЈЕПОЉУ ОД 2014.

Библиотека „Вук Караџић“ у Пријепољу је с пуно уважавања и труда приступила прикупљању материјала како би формирала књижну и с другим материјалима употпуњену збирку која се односи на име Муневере Хаџишеховић. Пресудан, у прибављању и формирању „збирке Муневера Хаџишеховић“, био је лични контакт с научницом. 

Искуство библиотекара при обради радова Муневере Хаџишеховић је да се већи број каталошких записа могао наћи у каталогу Конгресне библиотеке у Вашингтону и у словеначкој националној бази http://www.cobiss.si него код нас.

Данас се у Завичајном одељењу библиотеке у Пријепољу налазе и чувају научни часописи (направљена је и дигитална копија), текстови и друге врсте публикација (као копија или оригинал), део приватне документације, преписке, фотографија, докумената и друго.

Све то је поклон Пријепољке Муневере Хаџишеховић завичајном фонду пријепољске библиотеке. Она је то све навела и у свом писму које је послала Библиотеци.

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ : часопис за културу и библиотечко-информациону делатност
ПРИЈЕПОЉКА МУНЕВЕРА ХАЏИШЕХОВИЋ (1933–), ДОКТОР ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ / Хадија Џигал Кријешторац

Loading...