+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Poziv za učešće na VIII Okruglom stolu zavičajnih odeljenja : 8. jul 2022. godine

Biblioteka „Vuk Karadžić“ Prijepolje organizuje VIII  Okrugli  sto zavičajnih odeljenja koji će se održati 8. jula 2022. godine.

Tema

RUKOPISNA GRAĐA U ZAVIČAJNIM FONDOVIMA BIBLIOTEKA
(od autografa do tiposkripta)

Vašu biblioteku, vaše zavičajno odeljenje, pozivamo da učestvuje u radu okruglog stola.

Cilj okruglog stola je da afirmiše bibliotečke zavičajne fondove; da pospeši njihove istraživačke aktivnosti kao i da doprinese savremenom pristupu sagledavanja zavičajnih fondova.

Od ovog VIII skupa, modifikujemo i unapređujemo format stručnog rada i uvodimo pisani rad kao format.

A to znači da ćemo štampati zbornike radova sa skupa.

Učesnici skupa prijavljuju:

Pisani rad do 10 strana: (uputstvo za pisani rad)
• na samom početku, u gornjem levom uglu, navodi se ime i prezime autora, ustanova iz koje dolazi, mesto i e-adresa autora
• sažetak dužine do 150 reči,
• do 5 ključnih reči,
• Čikago stil bibliografskog citiranja,
• Slobodan izbor pisma
• Pisane radove poslati najkasnije do 24. 06. 2022. godine
• Na skupu, rad prezentovati u Power Pointu (vreme izlaganja do 15 minuta).

Okrugli sto će se održati 8. jula (petak) 2022. godine u Biblioteci „Vuk Karadžić“ u Prijepolju, sa početkom u 10.00 časova i trajaće do 16.00 časova.

Poštovane koleginice i kolege, potrudićemo se da budemo dobri domaćini.

Napomena: Troškove puta i smeštaja snosi svaki učesnik-biblioteka za sebe.

Biblioteka „Vuk Karadžić“ u Prijepolju, već osmu godinu zaredom organizuje tematski okrugli sto na koji poziva i okuplja kolege zavičajnih odeljenja iz biblioteka (arhivi, muzeji) Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji žele da predstave resurse svojih zavičajnih zbirki i razmene iskustva.

Program uredila 
Hadija Kriještorac, dipl. komparativist i dipl. bibliotekar savetnik     

Kontakt: e-mail: hadijakrijestorac@gmail.com  
Tel.  063 89 31 947, 033 712 960       

Prijepolje, april 2022.       

PREUZMITE POZIVNO PISMO (PDF)   

Loading...